Ri&e

Als je een eigen onderneming hebt en je werkt met personeel dan is Ri&e verplicht. Het gaat hierbij over de risico’s die in kaart gebracht moeten worden en daarbij moet er ook een plan worden gemaakt met de oplossingen. Je hebt binnen een bedrijf altijd een risico, dit kan met personeel zijn maar ook op financieel gebied. Daarom is het goed dat er over alle risico’s na wordt gedacht. Iedere dag weer heb je kans dat er wat gaat gebeuren, dus zorg dat je daar rekening mee blijft houden en maak de oplossingen lijst compleet!

Ri&e wat is dat?

Als ere wat op de werkvloer is gebeurd met een personeelslid, dan moet er wat gedaan worden. Vaak staat de productie stil, of moet je het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het de goede naam in gevaar en kun je te maken krijgen met financiële claims. Behoorlijke risico’s en daarom is de Ri&e: Risico-Inventarisatie en –Evaluatie ook van belang. Zorg dat je aan de eisen voldoet en maak een lijst met risico’s en met oplossingen waar je allemaal wat aan hebt zodat er snel gehandeld kan worden wanneer dat moet.