Veiligheidscoördinator TMB

Young architects wearing a protective helmet standing in front of a building site.

Er zijn verschillende aspecten aan bouwprojecten waarbij veiligheid in acht genomen moet worden. Zeker wanneer er meerdere aannemers tegelijkertijd of vlak na elkaar werk aan het uitvoeren zijn, is een veiligheidscoördinator van belang. Deze zorgt voor overzicht in alle fases van het project. Zo’n veiligheidscoördinator voor een bouwproject heet TMB. Dit staat voor tijdelijke of mobiele bouwplaats. De coördinator richt zich op de veiligheid gedurende het hele traject, van ontwerp tot uitvoering. Je vindt een TMB bijvoorbeeld bij G4S Safety Solutions.

Taken van TMB

Er zijn verschillende taken voor een TMB. Dit begint al bij de ondersteuning van het bouwteam. Daarnaast doet de TMB ook aardig wat papierwerk. Bijvoorbeeld het analyseren van ontwerpen, bouwplannen en werksituaties, het opstellen van verslagen hiervan en het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan. Daarnaast inspecteert de TMB de bouwplaats en organiseert hij of zij coördinatiestructuurvergaderingen. Je hebt dus heel wat aan zo’n veiligheidscoördinator. Bovendien is zo iemand een expert. Je zorgt hiermee voor duidelijkheid en veiligheid gedurende het project, zonder hier zelf veel tijd en moeite in te hoeven investeren.

Ontwerp en uitvoering

In de ontwerpfase zorgt een TMB voor een VCO, oftewel een veiligheidscoördinatie ontwerp. Dit bestaat uit een checklist van potentiële pijnpunten en risico’s. Ook wordt in deze fase geadviseerd over de aanbesteding. Tot slot worden coördinatie-instrumenten opgesteld en aangepast. De uitvoerende fase begint met een startvergadering. Daarnaast worden er inspectiebezoeken gehouden. Deze zijn onaangekondigd. In de uitvoering wordt de coördinatiestructuur ook georganiseerd en wordt het veiligheids- en gezondheidsplan geëvalueerd en hierover geadviseerd waar nodig.