Wat zijn wildrasters?

Wildrasters worden gebruikt om gebieden waarin dieren leven af te schermen van bijvoorbeeld drukke wegen of fietspaden. Zo zult u deze rasters vaak aantreffen langs drukke snelwegen. De rasters zorgen ervoor dat de dieren die zich binnen het omheinde gebied bevinden, rustig kunnen leven en niet onnodig in aanraking komen met mensen of voertuigen. Dit is zowel prettig voor de dieren zelf, als voor mensen. Op deze wijze kunnen aanrijdingen met dieren worden voorkomen. Met de aanlag van steeds meer en grotere wegen in ons land, is de afrastering van natuurgebieden een steeds belangrijker aandachtspunt geworden.

Soorten

Er zijn veel verschillende soorten wildrasters. Het type raster hangt af van het soort dier dat in een bepaald gebied leeft, ieder type heeft zijn eigen ‘werkwijze’ en uiterlijk toegespitst op het soort dier. De rasters verschillen bijvoorbeeld in hoogte en in fijnheid. U kunt zich voorstellen dat voor bijvoorbeeld padden een veel lager en fijner type raster nodig is dan voor herten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: rasters voor amfibieën en reptielen, rasters voor zwartwild, rasters voor roodwild en rasters voor kleinwild. Ondanks deze verschillende soorten, is de manier van plaatsen vrijwel gelijk: het raster wordt aan houten palen bevestigd rondom het hele natuurgebied. De kleuren van de rasters zijn zoveel mogelijk in lijn met natuurlijk voorkomende en neutrale kleuren, bijvoorbeeld groen en grijs.

Werking

De rasters zijn niet bedoeld om dieren op te sluiten in een bepaald gebied, maar echt om de dieren op een veilige manier en plaats naar een aansluiting met een ander gebied te leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ecoducten of natuurbruggen, waar dieren op een veilige manier een drukke weg kunnen oversteken. Dit soort aansluitingen worden ook wel ‘faunapassages’ genoemd. Het omheinen van een gebied zorgt ervoor dat de dieren naar zo’n plek worden geleid en nergens anders kunnen oversteken. Op deze manier kunnen mens en dier onbezorgd en veilig naast elkaar voortbestaan.